skola

Centrumskolan i Helsingborg
Gisela Trapps väg 3
254 37 Helsingborg

Tel: 042 14 02 02

Tel Fritids: 042 14 42 02

E-mail: info@centrumskolan.se

rektor: Mats Carlsson