centrumskolan_miljo_INT_18

Fotograf Jesper Rydberg

Vi på Centrumskolan följer, tar kontinuerligt del av och bygger vårt utvecklingsarbete kring resultat av aktuell forskning inom skolområdet.
Att konkretisera och förena forskningsresultat med beprövade metoder är viktigt för oss!

Nedan följer några exempel över hur vi tänker kring undervisning och lärande!

 

Vi strävar efter att skoldagen ska ha en bra struktur och vara planerad!
På Centrumskolan startar de flesta skoldagar med matematik, svenska eller engelska. Därefter har eleverna SO/NO eller ett Tema där båda ämnesblocken ingår. Vi försöker schemalägga de praktiskt estetiska ämnena till eftermiddagarna.

 

Vi möter varje barn på dess rätta nivå!
Med en god kännedom om var just ditt barn befinner sig i sin kunskapsutveckling så kan vi också ställa rimliga krav på prestationer och arbetsförmåga. Höga förväntningar är positivt för ditt barns utveckling!

 

Vi vet att det är lättare att lära sig om undervisningen är varierad!
”Katederundervisning”, ”dialogpedagogik”, ”eget arbete”, ”projekt”, ”utomhuspedagogik”, ”tema och Storyline”, ”grupparbete” eller ”hemarbete”, inget är uteslutet på Centrumskolan. Vi försöker anpassa och variera våra metoder så att det främjar varje elev.

 

Vi låter ditt barn utveckla det hon/han är bra på!
Därför finns det möjligheter för ditt barn att få individuella uppgifter.

 

Läxan hjälper till att befästa begrepp och metoder som barnen lär sig i skolan!
Det är viktigt att hemläxan hjälper barnet att utveckla sina färdigheter.  Läxpolicy: En läxa ska träna något man redan lärt sig i skolan, alltså repetera inte lära in nytt. Vi erbjuder läxhjälp.

 

Vi vet att trygghet och trivsel är mycket viktigt för ditt barns inlärning!
Tydlig kommunikation,  god lärartäthet, närvarande vuxna (t.ex. under raster), ett systematiskt arbete mot kränkningar är några exempel på vad vi gör för att få en så bra arbetsmiljö som möjligt för ditt barn!

 

Vi vet att du som förälder är mycket viktig för ditt barns skolgång!
På utvecklingssamtalet kommer vi fram till vad just ditt barn behöver fokusera på och vad du kan göra för att hjälpa ditt barn

 

Vi vet att vi pedagoger har stor betydelse för ditt barns kunskapsutveckling!
Därför undervisar bara engagerade, behöriga och legitimerade lärare på Centrumskolan. Att undervisningen dessutom är rolig tror vi har stor betydelse för just ditt barns skolgång.