Helsingborgs första friskola


Av Olof Mathiasson

Friskolereformen, det vill säga möjligheten att starta skola fristående från den kommunala förvaltningen men finansierad med offentliga medel, så kallad skolpeng, infördes i början på nittiotalet. Från en försiktig början har antalet friskolor vuxit så att det 2014 finns ett 20-tal sådana i Helsingborg.

skolavslutning03Men först ut var Centrumskolan, som startade sin verksamhet med förskola vårterminen 1993 och årskurs 1 hösten samma år, varefter den successivt byggdes ut med plats för 70 barn mellan och 6 och 12 år. Verksamheten startade i lokaler i anslutning till vårdboendet Valltorp i Öresundsparken. Efter några år flyttade skolan till Fredriksdals friluftsmuseum, där den alltjämt är inrymd i den gamla prästgården med anor från 1700-talet och återuppbyggd i Fredriksdals stadskvarter. Förskola, skola och fritidshem finns i samma lokaler.

Skolans idé är att vara en skola i det lilla formatet med närhet, personlighet och där alla känner alla. Eleven ska kunna utvecklas i sin egen takt, känna trygghet och bli självständig. Föräldrakontakten är viktig. Skolans unika läge på friluftsmuseet mitt i kulturen och naturen ger också inspiration och bjuder till möjligheter i undervisningen. Musikens och kulturens olika uttrycksformer ges därför stort utrymme i verksamheten.

De två som tog initiativet och startade skolan 1993 är musikläraren Marianne Hellström och Mona Jönsson, då rektor vid Ringstorpsskolan. Marianne lämnade skolan efter några år men Mona var kvar i skolans ledning till 2004.

 

Texten är hämtad från boken ”Kunskap, glädje och så lite ris” – utgiven av Helsingborgs skolmuseeum 2014

På bilden från den traditionsenliga skolavslutningen på ”trappan” ses en av skolans grundare, Mona Jönsson. Året är 2003

Centrumskolan inryms i Helsingborgs gamla Prästgård, en byggnad med 1700-talsanor – nu återuppbyggd på Fredriksdals friluftsmuseum