Här arbetar eleverna i mindre grupper

Undervisningen är planerad, varierad och elevens framsteg dokumenteras noga. Vi bygger vår undervisning kring läroplanens centrala innehåll, ibland med gemensamma arbetsområden s.k. TEMAN. Med det tematiska arbetssättet blir kursplanernas olika ämnen delar av en betydelsefull helhet.Barn som behöver ges extra stöd för att nå kunskapskraven. För de barn som behöver extra omsorg före och efter skoltid, har vi en bra fritidsverksamhet.

Att få gå i en skola mitt i naturen är fantastiskt!

Att kunna ha en skola i en miljö, som den på Fredriksdals Museer och Trädgårdar är nästan lite overkligt i en stor stad. Här njuter vi av naturen, stillheten, alla djuren och den vackra, gamla stadsmiljön.

Centrumskolans personal och Fredriksdal har ett gott samarbete, inte minst genom aktiviteter med museets egna pedagoger. Deras kunskaper om naturen, kulturen och vår historia berikar den vanliga undervisningen och ger våra skolbarn många fina upplevelser och erfarenheter genom skolåren.