s1ny


Välkommen till Helsingborgs första friskola. Centrumskolan är en skola för barn från förskoleklass till och med åk 6. Den är liten och personlig, inte större än att alla känner varandra. Vi har förskoleklass, skola och fritidshem i gemensamma lokaler.

Vi på Centrumskolan

Skolanutomhus3

Här arbetar eleverna i mindre grupper. Undervisningen är planerad, varierad och elevens framsteg dokumenteras.

LÄS MER


Idéer om undervisning

Vi på Centrumskolan följer, tar kontinuerligt del av och bygger vårt utvecklingsarbete kring resultat av aktuell forskning inom skolområdet. Att konkretisera och förena forskningsresultat med beprövade metoder är viktigt för oss!

LÄS MER