Ring 042-14 42 02 och sjukanmäl ditt barn före 08.00. Detta skall göras för varje sjukdag.

Det går bra att lämna meddelande om sjukfrånvaro på telefonsvararen. Meddela då namn på eleven, klass samt orsak till varför barnet är hemma från skolan.

– Det är ni föräldrar som gör detta per telefon 14 42 02!

– Vi tar inte emot sjukanmälan på SMS utan det är ringa 14 42 02 som gäller

– Vi tar inte emot sjukanmälan via e-post


Värt att veta:

Vi i personalen har en rutin, att i samband med närvarokontrollen inför skoldagens första lektion ringa er föräldrar om vi inte fått besked om frånvaro men då ditt barn inte dykt upp på skolan, eller om vi saknar information om orsak till anmälan. Detta gäller alla årskurser och även Fritids. Därför är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter på skolan, både till er föräldrar men också till andra anhöriga. För fritidsföräldrar är det förstås viktigt att ni meddelar ändringar i schemat, t.ex. under loven.